Gløer Langslet

gloer
All
Forks
Playgrounds
Tutorials
Templates

Dagens CSS-filter

Interaktive oppgaver om CSS-filtre

Valgfag/programfag programmering

Fem interaktive videoer om koding. Vi begynner med en video om JavaScript, deretter tre om HTML, før vi kombinerer HTML og JavaScript i den siste videoen.