Bli ekspert på Array

  <html>
    <head>
      <link rel="stylesheet" href="index.css">
    </head>
    <body>
      <h1>index.html</h1>
      <script src="index.pack.js"></script>
    </body>
  </html>
  <html>
    <head>
      <link rel="stylesheet" href="index.css">
    </head>
    <body>
      <h1>index.html</h1>
      <script src="index.pack.js"></script>
    </body>
  </html>
  <html>
    <head>
      <link rel="stylesheet" href="index.css">
    </head>
    <body>
      <h1>index.html</h1>
      <script src="index.pack.js"></script>
    </body>
  </html>
  <html>
    <head>
      <link rel="stylesheet" href="index.css">
    </head>
    <body>
      <h1>index.html</h1>
      <script src="index.pack.js"></script>
    </body>
  </html>
  console.log("Hello from JavaScript");
  console.log("Hello from JavaScript");
Leksjoner og oppgaver om litt mer avansert bruk av Array