Valgfag/programfag programmering

  let radius = 20; // En variabel
  const PI = 3.14; // En konstant
  
  radius = 100; // Endrer vi verdien til 
  
  console.log( PI * radius * radius);
  <h1>Velkommen til fest</h1>
  <p>På lørdag har jeg bursdag, og jeg håper du kan komme og feire dagen med meg.</p>
  <h1>Sjokolader jeg liker</h1>
  <ol>
    <li>Stratos</li>
    <li>Toffi</li>
    <li>Banan-sjokolade</li>
  </ol>
  <h1>Fisketur</h1>
  <img src="http://gloer.github.io/torsk.jpg" width="200" height="100">
  const sirkel = document.getElementById("sirkel");
  
  function endreSirkel(r) {
    
    sirkel.style.width = r + "px";
    sirkel.style.height = r + "px";
    
  }
  
  endreSirkel(100);
  
Fem interaktive videoer om koding. Vi begynner med en video om JavaScript, deretter tre om HTML, før vi kombinerer HTML og JavaScript i den siste videoen.